VI JOBBER

MOT RUS!

Målet med en rusplan er at det ikke skal brukes noen form for rus på skolen, og at skolen fremmer holdninger og kunnskap på en slik måte at dette er verdier man kan ta med seg i ryggsekken.

 

Aglo-styret vedtok våren 2012 at skolen skal ha sin egen rusplan. Dette blir et arbeidsredskap som kan gjøre det lettere å profilere skolen som en Blå Kors-skole. Klikk på boksen under og les hele planen.

Rusplan Aglo vgs.

At Aglo vgs. skal være en rusfri skole har i alle år vært en målsetting. For skolen er det svært viktig å vise elevene at vi bryr oss

Vi ønsker å håndtere kunnskapen om rusens konsekvenser på en troverdig måte, slik at elever i alle aldre ser at rusen på kort eller lengre sikt undergraver selvråderetten i eget liv, og altfor ofte også rammer andre. Vi kan ikke tie stille om nasjonens kanskje største sosiale og helsemessige utfordring.

Elevene skal kunne merke at vi har kunnskap og ikke er likegyldig om noe skulle skje.  Det skal være en levende og relevant plan som også har rutiner på hvordan man håndterer saker som dukker opp. Forutsigbarhet øker tryggheten. Det vil aldri være i elevens interesse om man ser mellom fingrene når et rusproblem dukker opp, uansett størrelse.

Rus er en utfordring for alle landets videregående skoler, også her. Tror man noe annet, kjenner man både samfunnet og elevene for dårlig. Og dersom man benekter det, kan man jo heller ikke hjelpe. Vi vil hjelpe, fordi det betyr så mye for både elev, familie og øvrig nettverk når vi lykkes. En forskerrapport om Aglo beretter om stor trivsel og gode fellesskapsopplevelser. Her ligger en forebyggingseffekt som Aglo og elevene drar nytte av.