VG1

Frisør, blomster, interiør og eksp.design

Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign handler om designprosesser, grunnleggende håndverksferdigheter, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomme ønsker og behov hos kundene.

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er et helt nytt utdanningsprogram, som innføres høsten 2020. Faget skal være et praktisk skapende og yrkesrelevant fag.

Gjennom arbeid med materialer, teknikker og verktøy bidrar programfagene til å utvikle elevenes estetiske sans og håndlag. Videre handler programfagene om å analysere trender i et historisk perspektiv og bruke digitale verktøy for å imøtekomme de behovene kundene har i dagens samfunn og i framtiden.

Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign skal bidra til å utdanne framtidens yrkesutøvere innen håndverk, design og eksponering.

 

Programfag med følgende årstimetall (60 min.)

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv 197
Produksjonsutv. og produksjon 280
Yrkesfaglig fordypning 168

... og følgende fellesfag med antall uketimer (45 min.).

kroppsøving 2
matematikk 3
engelsk 5
naturfag 2

Vg2

Frisørfag