HER FINNER DU

LEDIGE STILLINGER

Aglo barne- og familiesenter er lokalisert på Skatval i Stjørdal kommune. Senteret er en heldøgns institusjon som består av en avdeling for foreldre og barn. Aglo barne- og familiesenter er en del av Blå Kors Norge.

I vår familieavdeling har vi behov for

Sommervikarer

Vi har behov for sommervikarer som kan inngå i ordinær turnus og nattevakter.

  1. ARBEID OG ANSVARSOMRÅDER
  • Ansvar for ivaretakelse av barn og familier.
  • Følge opp handlingsplaner.
  • Ansvar for å utføre oppgaver knyttet til det enkelte fagteamets arbeidsoppgaver. Innebærer observasjoner og kartlegging.

 

  1. KOMPETANSEKRAV
  • Krav om godkjent helse og/eller sosialfaglig utdanning.
  • Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med

leder Ann Turid Hallem på 74 83 30 80.

Skriftlig søknad med CV på mail til ann.turid.hallem@aglo.no