HER FINNER DU

LEDIGE STILLINGER

Aglo videregående skole er en privat, ideell videregående skole som ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Skolen er en del av Blå Kors Norge. Vi har nå ledig stilling som:

 

Lærer innen teknologi- og industrifag

100% fast stilling

 

Kompetansekrav

– Undervisningskompetanse i TIF-fag med fagbrev innen industrifag, alternativt innen kjøretøy
– Teknisk og pedagogisk utdanning, alternativt yrkesfaglærerutdanning. Skolen vil legge til rette for pedagogisk utdanning hvis du ikke har det.
– Det er ønskelig at du har et godt nettverk i bransjen.

 

Det vektlegges følgende personlige egenskaper:

– Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
– Kunne jobbe strukturert og målrettet – sjølstendig og i team
– Evne til å skape gode relasjoner til elever, ansatte og samarbeidspartnere
– Ha et romslig elevsyn, der man ser potensial hos alle elever
– Kunne jobbe på individ- og systemnivå
– Evne til å skape motivasjon og et godt arbeidsmiljø
– Gode kommunikasjonsevner
– Jobbe for å nå Aglos mål om «Alle i mål»

Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag. For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Elin Andersstuen, rektor, tlf. 920 16 968.

Skriftlig søknad med CV på E-post til aglo@aglo.no innen 15.08.2023.