Rådgivere, PPT

…OG HELSESYKEPLEIER

På Aglo vgs. har vi rådgivere tilknyttet de ulike avdelingene. På bildet over ser du dem:  F.v.  Heidi Bjørkøy, Gørild Joramo (rektor), Janne Bonslett, Monica Ryggvik, Lars Tore Strand og Bjørg Kristin Aamodt.

 

Rådgivere på Aglo vgs

AvdelingNavne-post
HOBjørg K. Aamodtbjørg.kristin.aamodt@aglo.no
TIPJanne Bonsletjanne.bonslet@aglo.no
BYGGJanne Bonsletjanne.bonslet@aglo.no
DHBjørk K. Aamodtbjørg.kristin.aamodt@aglo.no
SESLars Tore Strandlars.tore.strand@aglo.no
AFMonica Ryggvikmonica.ryggvik@aglo.no
GR.SKOLEHeidi Bjørkøyheidi@aglo.no

 

Rådgivernes oppgaver er blant annet dette:

  • støtte kontaktlærerne
  • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er
  • være en samtalepartner for elevene
  • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (PPT, PUT m.fl.)
  • koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
  • yrkes- og utdanningsveiledning
  • markedsføre skolen utad

Helsesykepleier

Helsesykepleier har kontortid på skolen hver tirsdag. Kan da kontaktes i første etasje i «Fjøset». Ring gjerne eller send en SMS.

Kristine.Sovik.Olsen@stjordal.kommune.no

95 00 31 24 / 74 80 44 40

Helsesykepleieren kan blant annet hjelpe deg med følgende:

  • en samtalepartner eller rett og slett en «luftekanal»
  • praktisk info i forbindelse med sykdom, prevensjon, lege etc.
  • gi støtte i en kanskje anstrengende hverdag

 

Ungdomskontakten

Ungdomskontakten i Stjørdal treffes på Aglo to ganger i uken. Tirsdager i oddetallsuker 11.00-13.00 og hver torsdag.13.30-15.00. Les mer om hva de kan tilby her

PPT

PPT er tilstede på Aglo hver tirsdag 08-15.30. Du kan kontakte enten Kirsti Østgård (kirsti.ostgaard@varnesregionen.no – mob. 476 40 389) eller Frode Lauvsnes (frode.lauvsnes@varnesregionen.no – mob. 976 11 060)

Østgaard har ansvar for følgende tre avdelinger: HO, BYGG og SES. Lauvsnes for: DH, AF og TIP

 
 

 

Andre tjenester

I starten av skoleåret har vi kartleggingsprøver i matematikk, norsk og engelsk. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ekstra faglige hjelpetiltak. Det kan være snakk om ekstra støtte i form av ekstra lærere i timene, individuell hjelp eller kurs rettet mot spesielle områder, for eksempel dysleksi.

Ta kontakt med rådgiver på din avdeling for flere opplysninger.