Rådgivere, PPT

…OG HELSESYKEPLEIER

Våre rådgivere

 

AVDELING

NAVN

HO

Veronica Forsbakk

TIF

Anna Kandal

BYGG

Anna Kandal

DH

Veronica Forsbakk

SES

Veronica Forsbakk

AF

Anna Kandal

Gr.sk

Heidi Bjørkøy

 

Rådgiverne våre kan treffes på telefon 74 83 43 30

Rådgivernes oppgaver er blant annet dette:

  • støtte kontaktlærerne
  • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er
  • være en samtalepartner for elevene
  • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (PPT, PUT m.fl.)
  • koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
  • yrkes- og utdanningsveiledning
  • markedsføre skolen utad

Helsesykepleier

Helsesykepleier Anette S Fiskvik har kontortid på skolen hver tirsdag. Kan da kontaktes i første etasje i «Fjøset». Ring gjerne eller send en SMS.

anette.skeide.fiskvik@stjordal.kommune.no

48869910 / 74 80 44 40

Helsesykepleieren kan blant annet hjelpe deg med følgende:

  • en samtalepartner eller rett og slett en «luftekanal»
  • praktisk info i forbindelse med sykdom, prevensjon, lege etc.
  • gi støtte i en kanskje anstrengende hverdag

 

Ungdomskontakten

Ungdomskontakten i Stjørdal treffes på Aglo to ganger i uken. Tirsdager i oddetallsuker 11.00-13.00 og hver torsdag.13.30-15.00. Les mer om hva de kan tilby her

PPT

PPT er tilstede på Aglo hver tirsdag 08-15.30. Du kan kontakte enten Kirsti Østgård (kirsti.ostgaard@varnesregionen.no – mob. 476 40 389) eller Frode Lauvsnes (frode.lauvsnes@varnesregionen.no – mob. 976 11 060)

Østgaard har ansvar for følgende tre avdelinger: HO, BYGG og SES. Lauvsnes for: DH, AF og TIP

Andre tjenester

I starten av skoleåret har vi kartleggingsprøver i matematikk, norsk og engelsk. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ekstra faglige hjelpetiltak. Det kan være snakk om ekstra støtte i form av ekstra lærere i timene, individuell hjelp eller kurs rettet mot spesielle områder, for eksempel dysleksi.

Ta kontakt med rådgiver på din avdeling for flere opplysninger.