VG2

SØM OG TEKSTILHÅNDVERK

Vg 2 Søm og tekstilhåndverk handler om å framstille og utvikle håndverksprodukter innenfor ulike tekstile fagområder.

Gjennom praktisk arbeid og bruk av materialer, verktøy, maskiner og håndverksteknikker utvikler elevene håndlag og forståelse av skapende arbeidsprosesser og fagenes egenart.

 

Programfagene skal forberede elevene til reelle utviklings- og arbeidsmuligheter innenfor de tradisjonelle tekstilhåndverkene så vel som nyskapende design og produktutvikling.

Vg2 Søm og tekstilhåndverk skal bidra til å utdanne framtidens håndverkere innenfor tekstile fagområder. Det skall skje gjennom skaperglede, selvstendig arbeid, samarbeid med andre og gjennom egen refleksjon.  Ved å utvikle håndlag oppnår elevene mestring som kan bidra til faglig identitet og tro på egne evner til å mestre utfordringer i håndverket.

Ved å gå søm-og tekstilhåndverk kan du siden velge 16 forskjellige retninger.

 

Programfag med antall årstimer (60 min.)

Design og produktutvikling 140
Produksjon og materialer 337
Yrkesfaglig fordypning 233

 

Fellesfag med antall uketimer (45 min.):

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Vg1

Håndverk, design og produktutvikling