VG1

Teknologi- og industrifag

Liker du å mekke, og synes du det er ok å teste maskiner og mekanisk utstyr. Da kan vi være det rette stedet for deg.

Vg1 Teknologi- og industrifag er felles basis for mange yrker med arbeidsplasser i store og små industribedrifter, på skip, i installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

Bruk av dataverktøy er en naturlig del av opplæringa.

De fleste elevene er med på Prosjekt til fordypning på skolen en dag i uka. Der har du muligheten til å delta i en spennende ungdomsbedrift som tar på seg forskjellige oppdrag, som for eksempel å utvikle stålprodukter for salg til kunder.

Programfag med følgende årstimetall (60 min.):

Konstruksjon og styrinngsteknikk 140
Produksjon og tjenester 197
Kvalitetsstyring 140
Yrkesfaglig fordypning 168

 

Fellesfag med antall uketimer (45 min):

engelsk 5
naturfag 2
matematikk 3
kroppsøving 2

Vg2

Kjøretøy

Vg2

Industriteknologi