VG1

Helse- og oppvekstfag

Mennesker som vil jobbe for og med mennesker. Det er de vi ønsker skal søke vg1 Helse- og oppvekstfag på Aglo videregående skole.

Velger du å starte utdanningen din hos oss får du mange jobbmuligheter. Det vil alltid være et stort behov for mennesker som jobber for andre mennesker!

Rusomsorg, psykisk helse, barnehager, hjemmetjenesten og sykehjem. Dette er bare noen få eksempler.

På vg1 Helse- og oppvekstfag får du undervisning i spennende fag som helse, kommunikasjon, yrkes og og yrkesfaglig fordypning. Deretter vil veien stå åpen slik at du kan spesialisere deg på Vg2. Du kan velge en fagutdanning på Vg2 med påfølgende læretid eller du kan skaffe studiekompetanse (Vg3 påbygning) slik at du kan studere på høyskole eller universitet.

Programfag med følgende årstimetall:

Helse 140
Kommunikasjon 140
Yrke 197
Yrkesfaglig fordypning 168

 Fellesfag med antall uketimer (45 min.):

matematikk                                   3
engelsk                                   5
naturfag                                   3
kroppsøving                                   2
 

Vg2

Helsearbeiderfag

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag