VG1

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

Det vil alltid bygges i Norge. Og for deg som tenker framtidige jobbmuligheter: Denne bransjen vil alltid trenge folk. Du starter på en utdanning som gir deg mange ulike muligheter å satse på.

Du vil få kompetanse blant annet innenfor bygg og vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, vann- og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur.

 

I vår tid har det hele tiden vært behov for nye offentlige bygg, yrkesbygg og industrianlegg, veier og flyplasser, vann- og avløpsanlegg og anlegg for energiproduksjon. I tillegg er det behov for å bygge nye boliger til erstatning for dem som blir foreldet.

Dette kurset er selve inngangsporten til byggebransjen. Her vil du få innføring i ca. 15 håndverksyrker, det vil si at man har mange muligheter. Man trenger ikke å bestemme seg for hvilket yrke man vil utdanne seg til før man har fullført året.

Viktige arbeidsredskaper: Sag, høvel, hammer og etterhvert også mer avanserte redskap og maskiner. Gutte- og jentedrømmen kan gå i oppfyllelse.

 

Programfag med følgende årstimetall (60 min.):

Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140
Praktisk yrkesutøvelse 140
Yrkesutøvelse 197
Yrkesfaglig fordypning 168

 

Fellesfag med antall uketimer (45 min.):

engelsk 5
naturfag 2
matematikk 3
kroppsøving 2

Tømrer