PC, nett

…OG ANNET UTSTYR

 

 

Vi på Aglo ønsker at alle elevene skal ha egen PC og at data skal være en aktiv del av opplæringen. Vi bruker PC til å jobbe med dokumenter, lærer fagapplikasjoner i enkelte fag og vi bruker læringsplattformen It’s Learning aktivt.

Elever bruker sin egen PC. Skolen har ikke noe ansvar for problemer knyttet til disse maskinene. Skolen gir hver elev tilgang til Office-pakken og andre programmer avhengig av studieretning og fag. Lisensene til disse programmene er gyldig så lenge du er elev ved Aglo videregående skole. Ved fullført skoleår vil elevene som har brukt egen PC gjennom hele skoleåret få utbetalt en kompensasjon på 500 kr.

Krav til PC

 • Datamaskinen må ha antivirusprogram
 • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
 • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen
 • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling

I mange tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men for noen utdanningsprogram kreves det at du har utstyr som støtter de dataprogrammene som benyttes i enkelte fag. Dette vul du bli orientert om ved skoleårets start.

Minstekrav til operativsystem

 • Microsoft Windows 10 for PC
 • Apple OS X 10.14 (Mojave) eller nyere for Mac

Tekniske minstekrav

 • Må ha 802.11n eller nyere trådløskort
 • Må ha 4 GB minne (RAM) eller mer
 • Må ha ledig diskplass til å installere programvare som benyttes på utdanningsprogrammet du skal gå. Anbefalt 100 GB ledig.
 • Må ha disk av typen SSD
 • Fysisk tastatur

Mac

Har du Mac, og må ha operativsystemet Microsoft Windows på grunn av påkrevd programvare i ditt utdanningsprogram, kan du kjøre Boot Camp. Operativsystemet Microsoft Windows kan da kjøres på den. Lisens for Microsoft Windows til Mac må du imidlertid selv ha eller kjøpe.

Chromebook

Har du Chromebook må du, når det kreves bruk av spesiell programvare eller under eksamen/prøver, stille med annet utstyr som tilfredsstiller kravene som kreves for å gjennomføre undervisning/eksamen/prøver for egen regning.

Operativsystemer

Android, iOS og Linux er ikke supporterte operativsystemer, men vil fungere i enkelte tilfeller eller enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet undervisning.​

 

Lese- og skrivevansker

Elever med lese- og skrivevansker må ofte bruke spesialprogramvare som bare fungerer på Windows.

 

IT-reglementet

 

 
 

Annet utstyr

 
Med unntak av PC og enkelte utstyrpakker (hør med avdelingen din) er skoleutstyr/bøker gratis. Når du bekrefter at du takker JA til skoleplass på Aglo vgs. får du et innbetalingskort på 1000 kroner som er et depositum for leie av bøker. Når du leverer bøkene tilbake på slutten av skoleåret får du selvsagt depositumet tilbakebetalt.
 
Vanlig skrivemateriell som skrivebøker, linialer, penner etc. må du skaffe selv. Privat kopiering kan du avtale med resepsjonen.