ELEVER OG LÅNEKASSEN

 

 

Lånekassen – kan være god å ha.

 

Som elev ved en videregående skole kan du ha rett til ulike stipend og lån. Dette avhenger blant annet av om du bor hjemme eller borte, om du forsørger noen og om du har brukt opp retten din eller ikke.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend
Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen. Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

* slutter eller tar en pause i utdanningen
* bytter skole eller studieretning
* flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

* har stort fravær
* slutter i et fag
* får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

Skal du på utveksling?
Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider. Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Hvis du trenger hjelp i søkeprosessen kan du kontakte resepsjonen.