HAR DU SPØRSMÅL?

KONTAKT DISSE

 

 

Aglo videregående skole

Fløanveien 89

7510  Skatval

tlf. 74 83 43 30

 

Rektor/daglig leder
Gørild Joramo
Inspektør avd.leder AF og TIF
Guri Fornes Drop
Inspektør og rådgiver TIF og Bygg
Janne Bonslet
Avd.leder HDP og FBIE
Anne Berit Haabeth
Avd.leder HO
Kari D. Aspenes
Avd. leder Bygg
Torgeir Rotabakk
Avd. leder SSR
Jannicke Kvigne Indergaard
Rådgiver DH og HO
Bjørg K. Aamodt
Rådgiver SSR
Lars Tore Strand
Rådgiver AF
Monika Ryggvik
   
AGLO OPPLÆRINGSSENTER
 
Daglig leder
Gerd Bergersen
Leder OIV
Gunn Tove Vist
Driftsleder
Tor Erik Tuseth
AGLO BARNE- OG
FAMILIESENTER
 
Solberget 7510 Skatval
tlf. 74 83 30 80
 
Styrer
Ann Turid Hallem
AGLO BARNEHAGE
 
Eventyrhuset Skatval
Lene Spjøtvold
Sentrum Stjørdal
Åshild Kjebekk
GRUNNSKOLEN
 
Leder
Lene S Bjørkmo
Rådgiver
Heidi Bjørkøy

Ta kontakt med oss