HAR DU SPØRSMÅL?

KONTAKT DISSE

 

 

 

Aglo videregående skole

Fløanveien 89

7510  Skatval

e-post aglo@aglo.no

tlf. 74 83 43 30

 

Aglo videregående skole

Navn og e-mail
Rektor Elin Andersstuen
Inspektør, avd. leder AF og TIF Guri F. Drop
Spes.ped.koord. og rådgiver TIF Maren Selin Nilssen
Avd. leder HO, HDP og FBIE
Kari D. Aspenes
Avd. leder Bygg Magnus B. Skjøstad
Avd. leder SSR Jannicke I. Kvigne
Rådgiver DH og HO Tone Fiskvik
Rådgiver SSR og BYGG
Lars Tore Strand
Rådgiver AF Anna H. Kandal

Aglo grunnskole

 
Leder Lene B. Staven
Rådgiver Heidi Bjørkøy

Blå Kors opplæringssenter Aglo

 
Daglig leder Gerd Bergersen
Driftsleder Tor Erik Tuseth

Aglo barnehage

 
Eventyrhuset, Skatval
Lene Spjøtvold
Sentrum, Stjørdal
Åshild Kjebekk

Blå Kors familiesenter Aglo

 
Daglig leder
Ann Turid Hallem

Opplæringskontoret (OIV)

 
Daglig leder
Gunn Tove Vist

Ta kontakt med oss