HAR DU SPØRSMÅL?

KONTAKT DISSE

 

 

 

Aglo videregående skole

Fløanveien 89

7510  Skatval

e-post aglo@aglo.no

tlf. 74 83 43 30

 

Aglo videregående skole

Navn og e-mail
Rektor Kari D. Aspenes
Inspektør, avd. leder AF og TIF Guri F. Drop
Spes.ped.koord. og rådgiver TIF Marit Selin Nilssen
Avd. leder HO og DH Magnus B. Skjøstad
Avd. leder Bygg Torgeir L. Rotabakk
Avd. leder SSR Jannicke I. Kvigne
Rådgiver DH og HO Tone Fiskvik
Rådgiver SSR Lars Tore Strand
Rådgiver AF Anna H. Kandal

Aglo grunnskole

 
Leder Lene B. Staven
Rådgiver Heidi Bjørkøy

Aglo opplæringssenter

 
Daglig leder Gerd Bergersen
Driftsleder Tor Erik Tuseth

Aglo barnehage

 
Eventyrhuset, Skatval
Lene Spjøtvold
Sentrum, Stjørdal
Åshild Kjebekk

Aglo barne- og fam.senter

 
Daglig leder
Ann Turid Hallem

Opplæringskontoret (OIV)

 
Daglig leder
Gunn Tove Vist

Ta kontakt med oss