HAR DU SPØRSMÅL?

KONTAKT DISSE

 

 

Aglo videregående skole

Fløanveien 89

7510  Skatval

e-post aglo@aglo.no

tlf. 74 83 43 30

 

   
Konst. rektor
Kari Dahlen Aspenes
Inspektør og avd.leder AF og TIF
Guri Fornes Drop
Inspektør og rådgiver TIF og Bygg
 
Janne Bonslet
 
Konst. avd.leder HO og DH
Magnus B. Skjøstad
Avd. leder Bygg
Torgeir Rotabakk
Avd. leder SSR
Jannicke Kvigne Indergaard
Rådgiver DH og HO
Tone Fiskvik
Rådgiver SSR
Lars Tore Strand
Rådgiver AF
Anna H. Kandal
   
AGLO OPPLÆRINGSSENTER
 
Daglig leder
Gerd Bergersen
Leder OIV
Gunn Tove Vist
Driftsleder
Tor Erik Tuseth
AGLO BARNE- OG
FAMILIESENTER
 
Solberget 7510 Skatval
tlf. 74 83 30 80
 
Styrer
Ann Turid Hallem
AGLO BARNEHAGE
 
Eventyrhuset Skatval
Lene Spjøtvold
Sentrum Stjørdal
Åshild Kjebekk
GRUNNSKOLEN
 
Leder
Lene S Bjørkmo
Rådgiver
Heidi Bjørkøy

Ta kontakt med oss