VG3

Helsesekretær

Her vil du tilegne deg praktiske og teoretiske kunnskaper som gjør deg godt rustet til å jobbe som helsesekretær.  Du lærer hvordan du kan utøve god service og hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner. Helsesekretæren er gjerne den første fagpersonen man møter ved et legesenter eller i resepsjonen ved en helseinstitusjon.

Å bli en dyktig helsesekretær forutsetter interesse for mennesker. I undervisningen vektlegges kunnskap om helsefremmende arbeid, ulike sykdomstilstander og de vanligste medikamentene. Kommunikasjon og samarbeid med andre grupper av helsepersonell og pasienter er sentralt. Helsesekretæren skal samarbeide med andre yrkesgrupper, men skal også arbeide selvstendig. Elevene bli utfordret på dette gjennom forskjellige oppgaver i løpet av skoleåret.

Du vil lære om forskjellige undersøkelsesmetoder og laboratoriearbeid. Teknologi er nødvendig og gir mange muligheter, men det er viktig at kjernen i helsesekretærens arbeidsområde er møte med mennesker.

 

Dette er programfagene

 

Helse og sykdom
371 årstimer
Kommunikasjon og samhandling
184 årstimer
Yrkesliv i helsesekretærfag
370 årstimer
 

Dette er fellesfagene

 

Kroppsøving
2 t/u