VG2

Industriteknologi

Programområdet produksjons- og industriteknikk skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere

Faget kvalifiserer til lærekontrakt innenfor en rekke yrker eller for å søke inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Jobbmuligheter  må du alltid tenke på når du skal velge utdanning. Her et mulighetene både mange og varierte. Det er nemlig en stor etterspørsel etter fagfolk innenfor industriteknologifagene.

 

Programfag med følgende årstimetall:

Teknologi 337
Produksjon 197
Vedlikehold 140
Yrkesfaglig fordypning 253

 

... og følgende fellesfag med antall uketimer.

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Teknologi- og industrifag

Vg2

Kjøretøy