OPPLÆRINGSKONTORET

Bli lærling!

 

 

Bli lærling, et spennende alternativ!

Aglo Opplæringssenter tilbyr hjelp og støtte når du skal finne fram til lærlingeveien din.

Aglo er godkjent lærebedrift for en rekke ulike fag.

Som lærling starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

 

IKT-servicefagetByggdriftfagetTømrerfagetAktivitørfagetSalgsfagetInstitusjonskokkefagetBarne- og ungdomsarbeiderfagetKontor- og adm.faget

 

 

Samarbeidspartnere

BedriftTilbud
Aglo Opplæringssenter*Aktivitør
*Kontor og administr.
*Barne- og ungd.arb.
*Tømrer
*Byggdrifter
*IKT-service
*Inst.kokk
Stjørdal Misjonskirke*Barne- og ungd.arb.
Fagerhaug Int. School AS*Barne- og ungd.arb.
Møller Bil avd. Stjørdal*Salg
Kiwi Holmen Stjørdal*Salg
Stjørdal Menighets b.hage*Barne- og ungd.arb.
Blå Kors Norge*IKT-service
Clas Ohlson avd. Stjørdal*Salg
Bukkespranget Barnehage*Barne- og ungd.arb.
Solkollen, Skatval*Barne- og ungd.arb

Over halvparten av elevene i videregående skole velger å begynne på en yrkesfaglig utdanning. I videregående opplæring er det ca. 180 fag som fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

De fleste yrkesutdanningene innenfor videregående opplæring avsluttes med læretid i bedrift. Den mest vanlige modellen er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift. Det er også mulig å få til et opplegg der en veksler mellom skole og bedrift.

Når du begynner som lærling, skriver du en lærekontrakt med en bedrift eller opplæringskontor. Du har da rett til å få fullført læretida og få den opplæringa som er beskrevet i fagets læreplan.

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling og du oppnår yrkeskompetanse når du har bestått fag- eller svenneprøven.

Når du ønsker en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da blir du lærekandidat.

Når du er voksen og har mye arbeidserfaring kan du få fag-/svennebrev ved å ta en teoretisk prøve og bli praksiskandidat.

Hvordan søker du lærlingplass?

Det viktigste er at du søker til fylkeskommunen innen søknadsfristen som er 1. mars, eller 1. februar dersom du søker på særskilte vilkår. Du finner elektronisk søknadsskjema ved å logge deg inn på www.vigo.no. Da vil fylkeskommunen registrere deg som søker og sende liste med ditt navn og opplysninger om deg til alle aktuelle lærebedrifter.

Du kan også søke direkte til bedrifter og opplæringskontor. Husk da å legge ved attester og vitnemål.

Lærlinglønn
Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen skaper produkter som bedriften kan selge sine kunder eller tilbyr tjenester til bedriftens brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger vanligvis mer lønn på slutten av læretiden.