Eksamen vår 2021

 

 

Straks datoene er klare vil skoleårets eksamensdatoer bli vist her. De sentrale eksamnene er det  allerede bestemt dato for. Datoene for lokalgitte eksamen, for eksempel i yrkesfagene, blir klare senere. Fellessensur for alle eksamener blir 16.-18. juni.

Eksamen vg1

DatoFag
12. maiTrekk skriftlig eksamen
28. maiEngelsk skriftlig (ENG 1009)
31. maiMatematikk 1PY (MAT 1001)

 

Eksamen vg2

DatoFag
12. maiTrekk skriftlig eksamen
28. maiEngelsk skriftlig (ENG 1003)
1. juniNorsk skriftlig (NOR 1206)
1. juniNorsk - kort botid (NOR 1408)

 

Eksamen vg3

Dato Fag
12. maiTrekk skriftlig eksamen
19. maiMatematikk 2PY (MAT 1005)
20. maiForberedelse norsk for elever med kort botid (NOR1405)
20. maiNorsk sidemål (NOR 1212 og 1232)
21. maiEksamen norsk for elever med kort botid (NOR1405)
21. maiNorsk hovedmål (NOR 1211 og 1231)
25. maiInternasjonal engelsk (SPR 3008)
27. maiForberedelse sosialkunnskap (SAM 3016)
28. maiEksamen sosialkunnskap (SAM 3016)
28. maiEksamen engelsk st.forb. (ENG 1002)

 

Eksamen grunnskole

Dato
Fag
12. maiTrekk skriftlig
19. maiNorsk hovedmål (NOR 0214)
19. maiNorsk sidemål (NOR 0215)
20. maiEngelsk (ENG 0012)
25. maiMatematikk (MAT 0010)