VG2

KJØRETØY

På Vg2 Kjøretøy gis det opplæring i reparasjon og vedlikehold av alle deler av kjøretøyene fra motorsykkel, via små og store biler og til større vogntog.

Kurset er det nyeste av fagtilbudene på Aglo vgs. Vi starter opp i helt nye verkstedlokaler høsten 2020.

Opplæringen skal være yrkesrelatert og forberede elevene til arbeid i verksteder med høy omstillingstakt og krav til effektivitet. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen.

Hovedårsaken til  at vi starter opp dette kurset er en sterk etterspørsel fra næringslivet i Stjørdal. Bilindustrien i kommunen har økt kraftig de siste årene, og det trengs folk med denne kompetansen.

Kurset skal gi elevene grunnleggende kunnskaper om ulike kjøretøys oppbygging og funksjon. Deretter skal det være mulig å spesialisere seg i ulike fagretninger. Skolen har flere biler og motorer tilgjengelig som elevene får skru på. Vi har også bller som kan brukes i bilcross. I løpet av året på Aglo kan muligheten by seg…

I dag der det seks trønderske skoler som tilbyr dette Vg2-kurset. Aglo vgs er altså skole nummer sju med dette attraktive tilbudet.

 

Programfag med følgende årstimetall:

Verkstedarbeid 450
Dokumentasjon og kvalitet 186

... og følgende fellesfag med antall uketimer.

kroppsøving 2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3