VG2

KJØRETØY

På Vg2 Kjøretøy gis det opplæring i reparasjon og vedlikehold av alle deler av kjøretøyene.

En spennende utdanning som gir deg gode muligheter i arbeidslivet.

 

Kurset er det nyeste av fagtilbudene på Aglo vgs. Vi starter opp i helt nye verkstedlokaler høsten 2020.

Opplæringen skal være yrkesrelatert og forberede elevene til arbeid i verksteder med høy omstillingstakt og krav til effektivitet. Bruk av digitalt utstyr skal inngå i opplæringen.

Hovedårsaken til  at vi starter opp dette kurset er en sterk etterspørsel fra næringslivet i Stjørdal. Bilindustrien i kommunen har økt kraftig de siste årene, og det trengs folk med denne kompetansen.

Denne stasbilen fikk stasbehandling av jentene og guttene på Vg2 Kjøretøy.

Kurset skal gi elevene grunnleggende kunnskaper om ulike kjøretøys oppbygging og funksjon. Deretter skal det være mulig å spesialisere seg i ulike fagretninger. Skolen har flere biler og motorer tilgjengelig som elevene får skru på.

Programfag med følgende årstimetall:

Verkstedarbeid 337
Dokumentasjon og kvalitet 140

... og følgende fellesfag med antall uketimer.

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3