VG1

SERVICE OG SAMFERDSEL

Når du går i 1. klasse (Vg1), og er elev på Service og samferdsel starter du på en yrkesfaglig utdanning.

Etter to år kan du gå ut i lære som lærling og avslutte med et fagbrev. På Vg1 starter du med en grunnutdanning innan dette fagområdet.

Næringslivet og forbrukerne stiller stadig økende krav til effektiv, sikker og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester.

Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal bidra til utvikling av kompetanse som møter disse kravene, til næringslivets, forbrukernes og samfunnets beste. Opplæringen skal fremme god service og kommunikasjon i virksomheters drift og produksjon.

 

Felles programfag med uketimer

Administrasjon og økonomi 6
Markedsføring og salg 5
Sikkerhet og transport 6
YFF(yrkesfaglig fordypning) 6

 

Fellesfag med antall uketimer:

norsk 2
engelsk 3
naturfag 2
matematikk 3
kroppsøving 2

 

Vg2

Salg, service og sikkerhet