VG2

AKTIVITØR

Er du kreativ og ser gode og spennende løsninger på praktiske utfordringer, har evne til å komme i kontakt med mennesker og ønsker å arbeide i tverrfaglig team?

Her er muligheten din!

Er svaret JA, er aktivitøryrket noe for deg.

Aktivitørfaget skiller seg ut fra de tradisjonelle helsefagene fordi vi tar utgangspunkt i det friske i mennesket. Alle mennesker har behov for aktivitet, enten det er barn og unge, eldre, utviklingshemmede, fysisk eller psykisk funksjonshemmede eller andre med rehabiliterings-behov. Aktivitetene legges opp etter brukernes ønsker, behov og interesser. Hensikten er at brukerne skal føle at de mestrer og at livskvaliteten øker.

På skolen trener vi på mange slags aktiviteter. Vi drar på turer, lærer en del håndverk, mye som går på sosiale og trivselsskapende aktiviteter og aktiviteter som har med hjernetrim å gjøre.

Programfag med følgende årstimetall:

 

aktiviseringsfag 197
administrasjonsfag 140
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesfaglig fordypning 253

 

... og følgende fellesfag med antall uketimer.

 

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Vg1

Helse- og oppvekstfag

Vg2

Helsearbeiderfag

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2

Helseservicefag