Dette er

AGLO-FAMILIEN

 

Aglo opplæringssenter er en av de største virksomhetene innenfor Blå Kors Norge. Totalt er det ca. 165 ansatte fordelt på alle de fem virksomhetene våre.

Over kan du se presentasjonsvideoen av Blå Kors hvor også Aglo vgs. har fått en svært synlig plass.

Gerd Bergersen er daglig leder på Aglo opplæringssenter mens Gørild Joramo er rektor/daglig leder ved Aglo videregående skole.

Opplæringssenteret ligger i Skatval i Stjørdal kommune. Kjør E6 ca. ti kilometer nordover fra Stjørdal sentrum til Skatval. Avkjøring er tydelig merket både sør- og nordfra på E6.

Den etterhvert så store Aglo-familien består av følgende avdelinger. Klikk og les mer.

Aglo videregående skole Aglo barne- og familiesenterAglo barnehageAglo opplæringskontorAglo grunnskoleavdeling

 

I tillegg eier Aglo  ei hytte i Rådalen omlag 35 kilometer fra Skatval. På bildet under har vi faktisk fått med store deler av Aglo-virksomheten. Skolen i sentrum og barnehagen rett bak. Og helt øverst i midten finner vi Aglo barne- og familiesenter.

Aglo videregående skole har omlag 230 elever. Skolen er en av fire skoler i Blå Kors. Skolen har også en egen grunnskoleavdeling i nært samarbeid med Stjørdal kommune.

Aglo barne- og familiesenter er et tilbud til foreldre og barn, og senteret ønsker å hjelpe foreldrene til å ivareta sine omsorgsroller for barna sine. I barneavdelingen er det i dag fire plasser, mens familieavdelingen har plass til ni familier.

Aglo Barnehage er en av de største barnehagene i kommunen med to avdelinger, en på Skatval og en i Stjørdal sentrum.

STYRENE FOR AGLO OPPLÆRINGSSENTER + AGLO VIDEREGÅENDE SKOLE

Leder: Solveig Mjølsnes

Styremedlemmer:

Gunvor Strømsheim

Inge Grøntvedt

Leif Adler Laffen Jensen

Hjørdis Thyholt

ANSATTEREPRESENTANTER

Aglo vgs.

Rikard Ulseth

Lars Tore Strand

Aglo Opplæringssenter

Bente Kyllo Tollefsen

Anita Vik

Elevrepresentant