VG2

HELSEARBEIDER

 Du blir kvalifisert til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, ved rehabiliteringshjem og andre institusjoner

Sykdomslære, kosthold, førstehjelp, kommunikasjon, observasjon, rapportering og ikke minst brukermedvirkning er områder du vil få stifte bekjentskap med.

På Vg3 er du lærling, og må søke lærlingplass på et arbeidssted innen omsorgstjenestene selv. Det kan for eksempel være på et sykehjem, i hjemmesykepleien eller på et sykehus. Etter bestått fagprøve, får du fagbrev og er helsefagarbeider.  Du kan også skaffe deg studiekompetanse ved å fullføre vg3 allmennfaglig påbygning.

Programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesutøvelse 140
Prosjekt til fordypning 253

...og følgende fellesfag med antall uketimer

kroppsøving 2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3

Vg1

Helse- og sosialfag

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag