VG2

HELSEARBEIDER

Du blir kvalifisert til mange spennende jobber innenfor omsorg og pleie, f.eks ved sykehjem og bosentre, i hjemmetjenesten, sykehus, ved rehabiliteringshjem, innen psykisk helsearbeid og andre institusjoner.

Utdanningen har som mål å utdanne gode fagarbeidere og medmennesker.

 

Sykdomslære, god pleie, kosthold, førstehjelp, kommunikasjon, observasjon, rapportering og ikke minst brukermedvirkning er områder du vil få stifte bekjentskap med. Dette får du prøve ut i praksis både på skolen og praksisplassen din.

Fagbrev i Helsearbeiderfag får du etter Vg1 og Vg2 samt to år som lærling. Ønsker du å utdanne deg videre må du ta Vg3 Allmennfaglig påbygging eller etter gjennomført fagbrev.

Programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesliv i helsearbeiderfag 140
Yrkesfaglig fordypning 253

 

...og følgende fellesfag med antall uketimer

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Vg1

Helse- og sosialfag

Vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2

Helseservicefag

Vg2

Helseservicefag