VG2

Helseservicefag

VG2

Helseservicefag

VG2 helseservicefag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for god helseservice. Du kan gå videre utdanningsløp og bli apotektekniker, portør, helse- og tannhelsesekretær.

Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr.

Du blir opplært til å arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.​

Dette er programfagene

 

Helse og sykdom
197 årstimer
Kommunikasjon og samhandling
140 årstimer
Yrkesliv i helseservicefag
140 årstimer
Yrkesfaglig fordypning
253 årstimer

Dette er fellesfagene

 

Kroppsøving
2 t/u
Norsk
4 t/u
Samfunnsfag
 3 t/u