VG2

TØMRER

Opplæringen i tømrerfaget skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere i et yrke hvor det skjer en kontinuerlig utvikling av metoder, verktøy og materialer.

Tømrerfaget handler om å bygge nye trebygninger og andre trekonstruksjoner, vedlikeholde, bevare de eksisterende, og videreføre kulturtradisjonen i faget.

 

Tømrerfagte omfatter oppføring og vedlikehold av bygninger og anlegg. En god opplæring i disse fagene medvirker til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner.

På dette kurset vil vi fokusere på fire fagområder. Tømrer, murer, betong og stillasbyggerfaget. Vi vil gjennomføre ulike oppgaver innen disse fagene slik at man har mulighet til å velge yrke senere.

Programfag med følgende årstimetall:

bransjelære 140
produksjon 337
prosjekt til fordypning 253

...og fellesfag

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Vg1

Bygg og Anleggsteknikk