VG2

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

VG2

BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG

Kan du tenke deg en aktiv og meningsfylt jobb med barn og ungdom, i barnehage skole eller fritidsordninger?

Da kan et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider være det rette valget for deg.

 

Barne- og ungdomsarbeideren skal ivareta barn og unges rett til en god oppvekst, til en hverdag preget av glede, trygghet og trivsel, til god vekst og utvikling. Barne- og ungdomsarbeideren planlegger, tilrettelegger og gjennomfører pedagogiske aktiviteter for barn og unge i alderen 0 – 18 år. Du samarbeider hele tiden tett sammen med andre.

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe med de yngste barna i barnehagen, de litt eldre barna i skolen/SFO eller med ungdommer i fritidsklubber.

 

 

Dette kan du få som arbeidsoppgaver:

  • planlegging og gjennomføring av pedagogisk arbeid for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet
  • anvende forming, sang, lek og drama i det daglige arbeidet
  • kommunikasjon med mennesker
  • samarbeid med barn og unge, deres foresatte og andre samarbeidspartnere
  • være en tydelig og god voksenmodell

Opplæringen består av to år på skole og to år i bedrift der  med fagprøve og får fagbrevet. Du kan også skaffe deg studiekompetanse ved å ta Vg3 påbygning. etter fagbrev eller etter Vg2.

   Programfag med følgende årstimetall:

Pedagogisk arbeid 197
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag 140
Yrkesfaglig fordypning 253
 
 
 

  …og følgende fellesfag med antall uketimer

 
kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

 

Vg1

Helse- og oppvekstfag

Vg2

Helsearbeiderfag

Vg2

Aktivitør

Vg2

Helseservicefag