Massevis med

NYTTIGE LENKER

Nettet rommer millioner av ulike nettsteder. Her får du adressen til noen av de nyttigste.

Hvis du har tips til gode nettsider så send en mail til ts.jorem@aglo.no

Nyttige ressurser

Matematikk

alt

 Pondus©Frode Øverli/distr.strandcomics.no, gjengitt med opphavspersons tillatelse

Norsk

Kroppsøving

 pondus d

pondus©Frode Øverli/distr.strandcomics.no, gjengitt med opphavspersons tillatelse. 

Engelsk

 

 

 

Lagre

Naturfag

Samfunnsfag

Utdanning

Blå Kors

Salg, service og reiseliv

 

Lagre