VG2

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

VG2

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

Kan du tenke deg en aktiv og meningsfylt jobb der du får jobbe med barn og ungdom? I blant annet skole og barnehage.

Da kan et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider være  det rette valget for deg.

Barne- og ungdomsarbeideren planlegger, tilrettelegger og gjennomfører pedagogiske tilbuds for barn og unge i alderen 0 – 18 år. I tillegg er du med på å planlegge hvordan jobben skal utføres rent pedagogisk. Mye av arbeidet består av kontakt med mennesker.

Barne- og ungdomsarbeider kan jobbe med de yngste barna i barnehagen, de litt eldre barna i skolen/SFO eller med ungdommer i fritidsklubber.

 

Her er noen av de arbeidsoppgavene du kan få som barne- og ungdomsarbeider:

 

  • planlegging, ledelse og gjennomføring av pedagogisk arbeid for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet
  • anvende forming, sang, lek og drama i det dagølige arbeidet
  • kommunikasjon med mennesker
  • samarbeid med barn og unge, deres foresatte og andre samarbeidspartnere
  • være en tydelig og god voksenmodell

Opplæringen består av to år på skole og to år i bedrift, men du kan også skaffe deg studiekompetanse ved å ta Vg3 påbygning.

Programfag med følgende årstimetall:

Helsefremmende arbeid 140
Kommunikasjon og samhandling 140
Yrkesutøvelse 197
Prosjekt til fordypning 253
 …og følgende fellesfag med antall uketimer
kroppsøving 2
norsk 2
engelsk 2
samfunnsfag 3

Vg1

Helse- og oppvekstfag

Vg2

Helsearbeiderfag