Aglo barne-

OG FAMILIESENTER

Aglo barne- og familiesenter er en heldøgns- institusjon for foreldre og barn.

Senteret har i dag to avdelinger. Barneavdelingen ble åpnet så seint som våren 2014.

Familieavdelingen

Opphold ved institusjonen hjemles i Lov om barneverntjenester § 4-4, andre ledd, – frivillige hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

Vår hovedoppgave er å gi bistand til de kommunale barneverntjenester i saker som gjelder risikogravide og sped-/småbarnsfamilier innenfor barnevernets ansvarsområder.

Barneavdelingen

Opphold på barneavdelingen hjemles i Lov om barnevernstjenester §§ 4-12, 4-4, 6. ledd, 4-6, 1.ledd og 4-6, 2. ledd.

Målgruppen vil være barn som har behov for et individuelt tilpasset omsorgstilbud med behov for utredning og kartlegging i forhold til barnets videre omsorgsbehov.

 

«Livet er ikke et problem som skal løses, men en virkelighet
du skal lære å mestre»

 

Aglo barne- og familiesenter ligger i  Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Familiesenteret ligger omlag ti kilometer nord for Stjørdal sentrum.

Sagt om opphold på Aglo barne- og familiesenter

  • «Alle skulle fått et tilbud ved Aglo barne- og familiesenter»
  •  «Jeg hadde ingen omsorgsevne som mor, jeg måtte lære alt. Ingen skal si at livet på Aglo er rosenrødt. Det var hardt arbeid og jeg var fryktelig sint mange ganger. Men det hjalp, jeg ble sett!»
  • «Dette må være det flotteste tiltaket barnevernet har?»
  • «De 6 mnd jeg fikk hos dere gjorde sterkt inntrykk på meg, Aglo ga meg en flott start på min rolle som mor, ja til og med den beste. Det å ha slik støtte rundt seg, mennesker som tror på en, oppmuntrer en, det har så utrolig mye å si»
  • «Nå er det to år siden jeg bodde på familiesenteret. Jeg tenker veldig ofte på dere og vil takke for den hjelpa jeg fikk. Jeg håper også jeg en dag kan få arbeide på et familiesenter for å hjelpe andre familier

Ta kontakt, vi er alltid tilgjengelige!