AGLO BARNE- OG FAMILIESENTER

Aglo barne- og familiesenter er en heldøgnsinstitusjon for foreldre og barn.

Senteret er en del av virksomhetene til Aglo opplæringssenter

Vårt foreldre og barn-senter ble etablert i 1994. Aglo familiesenter endret fra 2014 navn til Aglo barne- og familiesenter og består nå av en familieavdeling med ni plasser.

Klikk på boksen under for å komme direkte til senterets hjemmesider.

 

Aglo barne- og familiesenter

 

Aglo barne- og familiesenter ligger i  Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Familiesenteret ligger i Skatval, omlag ti kilometer nord for Stjørdal sentrum. En kilometer unna finner vi Aglo videregående skole og Aglo barnehage

Senteret har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe der alle har relevant barnefaglig utdanning. I tillegg til miljøterapeuter som jobber i turnus, er det også ansatt psykologspesialist.