Som alltid arrangerer vi ei samling for foreldre/foresatt tidlig i høstsemesteret. Et tidlig møte mellom skole og forsatte er en forutsetning for å lykkes med samarbeidet hjem-skole.

Tid: Tirsdag 4. september kl. 18.00 – 20.00

Sted: Kantina på det hvite hovedhuset på Agl.

Program:

1. Fellessamling i salongen
* Rektor Gørild Joramo orienterer om skolens pedagogiske arbeid, fraværsoppfølging og satsningsområder
* Samarbeid mellom skolen og de foresatte
* Om skolens alternativ til OD – Mercy Ships

2. Avdelingsvis informasjon
* Presentasjon av avdelingen. Her vil du/dere også møte avdelingens lærere.

Vi henviser også til hjemmesida vår hvor samarbeidet hjem-skole blir beskrevet. Klikk HER

Vi håper på et stort oppmøte.

VELKOMMEN TIL OSS PÅ AGLO!