fbpx
Inntaksreglement

Inntaksreglement Aglo vgs. 2024/2025

Skolens visjon:

Aglo videregående skole vil på grunnlag av de kristne verdier hjelpe mennesker til nye muligheter for personlig vekst, trivsel, skolegang og arbeid i et trygt fellesskap. 

Skolen er i dag godkjent for:  

 • 225 elevplasser etter friskoleloven § 2-1a  
 • 80 elevplasser etter friskoleloven § 2-1f
Skoleåret 2024/2025 vil avdelingene ha følgende maksimaltall:
Bygg 38 plasser
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (+frisør) 24 plasser
Håndverk, design og produktutvikling 13 plasser
Helse og oppvekst 78 plasser
Påbygging til generell studiekompetanse 50 plasser
Service og samferdsel 30 plasser
Teknikk og industriell produksjon 45 plasser
Tilsammen  278 plasser

1. Aglo videregående skole er en del av Blå kors Norge og også av Blå Kors sitt diakonale arbeid.

2. Skolen er privat og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jamfør opplæringsloven §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd.

3. Skolen har hele landet som inntaksområde.

4. Søkning skjer via VIGO. Søkere uten ungdomsrett sender i tillegg inn dokumentasjon på tidligere skolegang og liknende direkte til skolen. De som søker etter fristen eller av andre grunner ikke får til å søke via VIGO, samt søkere uten ungdomsrett, benytter seg av skolens egen søkeportal (Therefore).

5. Søknadsfristen er 1. mars for ordinære søkere, og 1. februar for søkere med fortrinnsrett og for søkere med rett på individuell behandling. 

6. Personer som har søkt innen fristen vurderes og tas inn etter følgende prioritering:

Elevplasser med godkjenning etter fsl § 2-1a (225 plasser)

 1. Søkere med ungdomsrett
 2. Søkere med voksenrett 
 3. Voksne uten rett (43 plasser – jamfør forskrift til fsl § 11-3)

Voksne må være realkompetansevurdert av vertsfylket, jamfør fsl § 3-1 andre ledd.

Elevplasser for funksjonshemmede, med godkjenning etter fsl § 2-1f (80 plasser)

 1. Søkere med ungdomsrett
 2. Søkere med voksenrett 
 3. Voksne uten rett 

For søkere til skoleplass etter fsl § 2-1f må det foreligge uttalelse fra PPT eller annen sakkyndig instans, som f.eks. sykehus, lege, NAV osv. 

7. Prioritering mellom søkere med lik rett:

 1. Fulltidselever prioriteres foran deltidselever
 2. Søkere som har fullført Vg1 eller Vg2 på Aglo inneværende år og som vil fortsette/fullføre sitt utdanningsløp ved Aglo
 3. Etter karakterer
 4. Elever med stort fravær fra tidligere skolegang vil bli prioritert sist.

 8. Skolen tar imot søkere etter fristen og gir skoleplass fram til 30. september hvis det er ledig kapasitet. Kontinuerlig inntak skjer etter de samme kriteriene som det ordinære inntaket. Søkere som har søkt før fristen, tas inn før søkere som har søkt etter fristen.

Etter 30. september er det en forutsetning for inntak at søkerne har tatt deler av skoleåret på samme programområde tidligere, ev. har dokumentert en realkompetanse innenfor dette programområde, slik at de kan ha utbytte av skoleåret.

9. Inntaket av ungdomsrettselever fra Trøndelag skjer i samarbeid med seksjon elevtjenester og inntak i fylket. Skolen setter opp prioritert liste over søkerne i tråd med skolens reglement, og fylket sender ut svarbrev til dem. Førsteinntaket er rundt 10.07. Andreinntaket vil være i begynnelsen av august.

 10. Skolen sender selv ut svarbrev til elever uten ungdomsrett og ungdomsrettssøkere fra andre fylker. Svarbrevene sendes ut samtidig som fylket sender ut sine.

 11. Aglo overtar alt ansvar for det videre inntaket etter andreinntaket.

 12. Til hjelp med å avklare om søkere tilhører kategorien funksjonshemmede, legges søkerens dokumentasjon og evt. samtale med søkeren til grunn.

 13. Søkerne orienteres om sin rett til etter forvaltningsloven å klage på vedtaket om inntak og om at de bruker av skoleretten sin. 

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

– Godkjent i styremøte 23.11.2023 –

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

FERIE!!!!! I dag smilte og lo vi. Et langt, småtøft, artig, vennskapsskapende og godt skoleår er over. Takk for året og på gjensyn, kjære elever!Image attachmentImage attachment+6Image attachment

FERIE!!!!! I dag smilte og lo vi. Et langt, småtøft, artig, vennskapsskapende og godt skoleår er over. Takk for året og på gjensyn, kjære elever! ... Se merSe mindre

4 uker siden
Last mer

Instagram poster
Årets aller siste skoledag på Aglo i morgen. Litt deilig, spennende og veldig vemodig. Vi ser fram til å møte alle de flotte elevene våre i morgen tidlig. Vi sees - og deretter blir det GOD SOMMER OG LYKKE TIL VIDERE!
#aglo #blåkors #skatval #stjørdal #frosta #levanger #malvik
Det lille rommet rett utafor elevkantina har ikke vært i bruk på år og dag. Nå har miljøteamet kommet med ideen om å gjøre det om til et koselig samtalerom! Vi ønsker at rommet skal brukes til trygge samtaler mellom elever og miljøterapeuter. Vi håper at vi får tid til at elever kan «droppe innom» og komme til en trygg voksen om de har behov for det. Vi vil rett og slett være en ekstra trygghet for mange i skolehverdagen, og håper dette blir noe positivt! Og på bildet ser du "miljøterapeutsnekkerduoen" Marit Holiløkk Skjervold (t.v.) og Andrea Nesbø.
#Aglo #skatval #stjørdal #blåkors
@aglo_fbie har fordypet seg i aboriginsk kultur både i engelsktimene og i programfagene, og vi har hatt en vakker men vindfull dag på Vinge🏖😊🌞🌬

#fbie #dotart #frisørblomsterinteriørogeksponeringsdesign #aboriginalart