fbpx
Nulltoleranse

NULLTOLERANSE TIL MOBBING!

Aglo videregående har nulltoleranse for mobbing. Vi vil at skolen skal være et trygt sted for alle elever. Det innebærer blant annet fravær av mobbing! Handlingsplanen mot mobbing og krenkende adferd har blitt vedtatt etter en prosess hvor både elever, lærere og til slutt styret har vært delaktig.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Eierorganisasjonen vår, Blå Kors Norge, driver nettsida snakkeommobbing.no hvor du kan stille spørsmål eller be om hjelp i forbindelse med temaet mobbing.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en ansatt på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hva hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen?

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du (eller foreldrene dine om du er under 18 år) mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvalteren.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket du bor.

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.

Aglo skal være en mobbefri skole. Det er strengt tatt ikke et mål, snarere et krav og en forutsetning. Elevundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen på Aglo, men vi er ikke fornøyd så lenge antall mobbetilfeller ikke er lik null.

Selve handlingsplanen er svært detaljert og beskriver blant annet konkret hva som er mobbing. Like konkret er det satt opp prosedyrer for oppfølging og etterarbeid i forbindelse med mobbetilfellene.

 

Klikk på boksen under og les «Handlingsplanen mot mobbing og krenkende atferd.»

VÅRT MÅL: MOBBING SKAL IKKE FOREKOMME PÅ AGLO

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra!Image attachment

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra! ... Se merSe mindre

2 dager siden
Last mer

Instagram poster
Plantedag med elevene på FBIE i dag🌼🌿🌾🌸🪻😊☀️ Varmt, men artig! 

#beplantning #plantekasse #hammerplanteskole #stauder #sommerblomster #cordyline #eføy
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.