Trenger du en ny mulighet? På Aglo videregående skole har vi i alle år hatt en stor andel voksne elever. De tas inn på lik linje med elever med ungdomsrett. Den typiske Aglo-eleven er altså mellom 16-50 år.

Du kan søke på yrkesfaglige program på samme måte som de yngste elevene. I tillegg har vi ett tilbud om Generell studiekompetanse for voksne. Les mer om dette tilbudet her.

Den ordinære søknadsfristen var som alle vet 1. mars. Men det er selvsagt godt mulig å søke skoleplass så lenge vi har ledige plasser. Kontakt oss hvis du er interessert!

Vi på Aglo har god erfaring med aldersfordelingen vår. De «eldre» elevene lærer av de «yngre», mens de yngre får jobbe sammen med engasjerte og motiverte elever som kan være fem til tjue år eldre. Vinn-vinn, kaller vi det.

Aglo er en privatskole, men vi får støtte fra Udir, og du skal derfor ikke betale skolepenger. Gratis skoleskyss får du også, uansett alder. Ellers kan vi si at Aglo er ganske så lik andre skoler. Våre elever oppnår like gode resultater til eksamen som andre elever, og elevundersøkelsen viser at elevene trives minst like godt på Aglo som andre elever trives på sin skole.

Slik er det å være 20+ på Aglo

Før 1. mars måtte du søke skoleplass via VIGO. Nå tar du bare kontakt med skolen direkte. Klikk på den blå boksen under, fyll ut skjemaet og send inn til oss. Så lenge vi har ledige plasser kan du søke.