NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) oppfordrer nå skoleelever til å velge yrkesfag. Årsak: Norge og næringslivet trenger dyktige fagarbeidere i tida som kommer

I en artikkel på sine hjemmesider lister NHO opp ti gode grunner til å velge yrkesfag

 1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør.
 2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
 3. Du får lønn under deler av utdanningen.
 4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig.
 5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
 6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift.
 7. Du blir attraktiv for norske bedrifter. 
 8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner. 
 9. Du har over 170 yrker å velge blant.
 10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre. 

Norge trenger titusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere. Fag- og mesterbrev er faktisk de mest etterspurte utdanningene blant NHOs medlemsbedrifter de neste fem årene, skriver NHO på sine hjemmesider.

Aglo vgs. tilbyr en rekke muligheter innen yrkesfag. I løpet av de neste ukene skal tusenvis av norske skoleelever bestemme seg for hvilken vei de skal velge. Velger du yrkesfag ser de kommende skoleårene omtrent slik ut:

 • To år på skole, deretter to år i bedrift.
 • Fleksible modeller gjør at du kan veksle mellom skole og praksis.
 • Leder til fag- eller svennebrev.

De to første årene på videregående skole deltar yrkesfagelevene i fellesfag som norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, samfunnsfag og naturfag.

I tillegg har de programfag som rettes mer direkte mot det utdanningsprogrammet en har valgt. Gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF) på VG1 og VG2 skaffer du deg arbeidslivserfaring. Dette er en gylden anledning til å vise seg fram for en mulig fremtidig læreplass og arbeidsplass.

Norske fagarbeidere er kjent for å være flinke til å ta ansvar og jobbe selvstendig. Du kan for eksempel bidra til å skaffe folk strøm, tak over hodet, mat og trygge veier.

Klikk på lenken under så kan du se alle utdanningsprogrammene vi har på Aglo vgs.

Aglos fagtilbud skoleåret 2020-2021

Utdanningsprogrammene våre gir deg yrkeskompetanse. Etter fullført bestått første år (Vg1) fortsetter du på andre året (Vg2) innenfor samme studieretning. På skoleåret Vg2 spesialiserer du deg mer. Etter Vg2 begynner du vanligvis som lærling i en bedrift. Lærlingeperioden er som oftest to år. Etter denne perioden kan du ta fag- eller svenneprøve. Du må bestå prøven for å få yrkestittel. Deretter kan du søke på jobber som krever at du har denne yrkestittelen.

Høsten 2020 starter Aglo vgs opp med vg2 Kjøretøy. Helt nytt – og ikke minst spennende.