Også skolene påvirkes av Kororaviruset. Hygienehensyn og fraværsoppfølging er to av nøkkelordene i skolene den nærmeste tida.

Aglo videregående skole følger Utdanningsetaten sine anbefalinger, og ber derfor elever og ansatte om å ta forholdsregler.

Husk å vask hendene ofte og grundig. Bruk papirhåndkle, eller albukroken når du hoster eller nyser, og vask deretter hendene. Er du syk, så bli hjemme. Inntil videre er det uaktuelt å stenge skolene.

Fravær

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av Koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det aller mest.

– Helsedirektoratet har bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt. Den oppfordringen følger vi og lemper på dokumentasjonskravet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

– Nå gir vi elevene en frihet jeg forventer at de forvalter på en god måte. Elever som er syke, skal selvsagt være hjemme. Jeg oppfordrer alle om å følge de rådene som kommer fra helsemyndighetene. Skolene bør også planlegge for at elever i karantene kan jobbe hjemmefra, hvis formen tilsier det, sier Grande.

Her på Aglo vgs. diskuterte lærerne situasjonen sist mandag. Hva skal vi gjøre hvis skolen må stenge for et kortere eller lengre tidsrom? For Aglos del kan det da bli aktuelt med undervisning via nettet. Elevene får dermed veiledning fra lærerne sine digitalt, og kan også levere oppgaver på vanlig måte.

Men for all del; det er pr. i dag IKKE snakk om å stenge.