Aglo videregående skole har ledig stilling som 

 

MILJØTERAPEUT

i inntil 100% stilling. 

 

Det er ønskelig med 3-årig sosialfaglig høyskole-utdanning og relevant erfaring med ungdom. Samarbeidsevner, engasjement og personlig egnethet blir særlig vektlagt. 

 Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag. 

 For nærmere opplysninger, ta kontakt med ass.rektor Gørild Joramo på 464 48 571, eller rektor Thomas Mo på 412 11 820. 

 Skriftlig søknad med CV på mail til aglo@aglo.no  

innen 10.08.2015.