Blå Kors IT har tre ledige stillinger som lærling i IT-driftsfaget fra høsten av.

Du vil arbeide med 1. linje IKT-support i Blå Kors og utføre IKT-support på Blå Kors sine lokasjoner i Trondheimsområdet. I tillegg vil du være behjelpelig med å drifte og konfigurere nettverk i området.

Du vil bli en del av en landsdekkende IT-organisasjon. Arbeidssted vil være ved Aglo vgs, Stjørdal.

Du vil bli fulgt opp i henhold til opplæringsplan, og få veiledning av en veileder i hele perioden. Du vil jobbe tett sammen med 1. og 2.års lærlinger.

SØKNADSFRIST 25. FEBRUAR

Klikk her for å se hele utlysningsteksten

 

For ytterligere opplysninger kontakt
Daglig leder, Opplæringskontoret i Værnesregionen
Gunn Tove Vist
tlf: 97656658