Aglo videregående skole er en privat, ideell videregående skole som ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Skolen er en del av Blå Kors Norge. Vi har nå en ledig stilling:

 

Lærer i design, kunst- og håndverksfag

 

100% fast stilling

 

Kompetansekrav
  • Minimum treåring utdanning i design, kunst- og håndverksfag.
  • Det er ønskelig med erfaring fra -, eller tilleggsutdanning i spesialpedagogikk.

 

Det vektlegges følgende personlige egenskaper:
  • Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
  • Kunne jobbe strukturert og målrettet – sjølstendig og i team
  • Evne til å skape gode relasjoner til elever, ansatte og samarbeidspartnere
  • Ha et romslig elevsyn, der man ser potensial hos alle elever
  • Kunne jobbe på individ- og systemnivå
  • Evne til å skape motivasjon og et godt arbeidsmiljø
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Jobbe for å nå Aglos mål om «Alle i mål»

Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med:

Kari Dahlen Aspenes. avdelingsleder, tlf 995 73 724.

 

Skriftlig søknad med CV på E-post til aglo@aglo.no innen 12.06.2023.