Aglo videregående skole er en privat, ideell videregående skole som ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Skolen er en del av Blå Kors Norge. Vi har nå flere ledige stillinger:

 

Miljøveiledere

 

Inntil 200 prosent fast stilling som miljøterapeut/pedagog og inntil 200 prosent vikariat som miljøterapeut/pedagog/fagarbeider.

Kompetansekrav

Miljøterapeut/pedagog: Minimum bachelorutdanning innen helse- eller pedagogikk, evt. lærerutdanning med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk.

Miljøarbeider: Fagbrev innenfor arbeid med barn og ungdom.

Førerkort klasse B for begge stillingstyper.

Erfaring fra skole er ønskelig og vektlegges ved tilsetting.

Det vektlegges følgende personlige egenskaper:

  • Utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig
  • Kunne jobbe strukturert og målrettet – sjølstendig og i team
  • Evne til å skape gode relasjoner til elever, ansatte og samarbeidspartnere
  • Ha et romslig elevsyn, der man ser potensial hos alle elever
  • Kunne jobbe på individ- og systemnivå
  • Evne til å skape motivasjon og et godt arbeidsmiljø
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Jobbe for å nå Aglos mål om «Alle i mål»

Ansatte må være lojale til Aglos og Blå Kors’ verdigrunnlag.

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med:

Lars Tore Strand, leder av miljøteamet, tlf 906 44 403, eller

Guri Drop, inspektør, tlf 954 62 104.

Skriftlig søknad med CV på E-post til aglo@aglo.no innen 30.05.2023

 

 

Aglo vgs. – en skole hvor elever og lærere trivest sammen