08.50 – presis og før noen hadde rukket å bla opp matte- eller norskboka si – møttes tradisjonen tro lærere og elever for å markere 24. oktober. Årsaken er som de fleste bør vite at FN ble opprettet den datoen i 1945; noen få måneder etter at 2. verdenskrig var slutt.

Aglo har sitt eget FN-flagg og dette gikk til topps i flaggstanga vår mens «Din tanke er fri» ble sunget. Deretter fortsatte Aglos yngste lærer, Henrik Voll, med en appell hvor han trakk fram FNs store betydning de 68 årene organisasjonen har jobbet for verdensfreden.