Men i dag har altså vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag hatt leken i fokus. Å ha kunnskaper om hva ulike typer lek er og lekens rolle i arbeid med barn og unge, er en vesentlig del av det man skal lære om både på vg1 og vg2.

Lag et gruppebilde med tilgjengelig materiale. Enkel og grei oppgave….

Vi startet dagen med teoretisk gjennomgang av hvorfor lek er viktig, kjennetegn på lek og hvilke ulike typer lek som finnes. Deretter ble elevene delt inn i grupper på tvers av klassene og fordelt på fem ulike stasjoner for å prøve ut ulike lektyper. Elevene har prøvd regellek, konstruksjonslek, formingslek, rollelek og fysisk lek. Egentlig burde vi hatt en femtimers video lagt inn for å beskrive stemningen, leken og faget.

Dagen ble deretter avsluttet med å synge kjente barnesanger og lese barnelitteratur… til hverandre. Alt det vi har jobba med i dag vil elevene ha nytte av når de litt senere i høst skal ut i praksis hvor mange skal jobbe med barn. Tenk hvor artig det blir på barnehagene rundt omkring når HO-gjengen kommer. For ikke å snakke om aktivitetsnivået på Bosenteret på Skatval…, for eksempel.

Så nå tar vi velfortjent helg etter en annerledes, leikende «lett»(?) dag hvor vi har blitt enda bedre kjent med hverandre og lært mye om leik opg sånt!