Plast og avfall overalt. Da er det viktig å få rydda det bort! Hvilket en haug med Aglo-elever gjorde nå i formiddag.

En hel skoledag ble altså benytta til å rydde plast i området rundt Steinvikholmen og Håmmårsbukta, langs E6 mellom  Langstein og Skatval Kirke og opp mot Forbordsfjellet. Skjønt vi tjuvstartet i auditoriet før lunsj. Alle klassene var samlet til en skoledag med MILJØ i fokus. Mye handlet om avfall som både et problem og ikke minst en ressurs.

2BUA på miljøjobb.

Rektor signaliserte miljøengasjement i Bloggen sin denne helga – klikk her – og rektor hører vi selvsagt på!

Ut i grøfta, over jorder, opp i trærne og ut i fjæra. Vi var litt overalt.

Over 100 lærere og elever utstyrte seg med store plast…poser og vandra optimistisk mot sjø og vei. Sekk etter sekk ble plutselig alt annet enn tomme. Massevis med hvit plast både i strandsonen og langs skatvalsåkrene tydet på at også de lokale bøndene har en jobb å gjøre på denne fronten.

– En veldig fin og nyttig dag, mente Jannicke Indergaard, lærer på SES.

– Vi var nede på Steinvikholmen og fant veldig mye. Elevene fikk en litt annerledes skoledag, men de syntes det var nyttig og interessant, sa Jannicke.

Kari Dahlen Aspenes på HO-avdelinga vår satte kursen sørover langs E6 mot Skatval Kirke.

– Opp mot Forbordsfjellet var det ikke så mye å ta med seg, men langs E6 var det derimot veldig mye plast og avfall. Kan virke som om turfolket er flinkere til å ta vare på miljøet vårt enn hva bilfolket er, sa hun.

Med et slikt nærmiljø er det ikke rart at vi står på litt ekstra.