Vg1 TIF (Teknologi- og industrifag) har startet planlegginga. Hva skal skje neste år, året etter det, året etter det osv. Med andre ord; «HVA SKAL JEG BLI?»

Mange elever er usikre på veien videre, og mange har også lite kunnskap om de mulighetene som finnes. Derfor drar TIF-elevene titt og ofte på tur og oppsøker mulighetene der de finnes. Videre utdanningsmuligheter, lærlingeplasser, arbeidsplasser osv.

Før jul besøkte de et mini-vannkraftanlegg i Flora (bildet over). Fikk en super omvisning og forklaring på hvordan et slikt kraftverk virker. Grunnet lite vannføring var det ikke produksjon da vi kom, men turbinen ble startet opp under vårt besøk slik at vi fikk se hvordan det fungerer.

Deretter Trondheim og hurtigruteskipet MS Polarlys. Vi fikk omvisning i maskinrom og i kontrollrom (se hovedbildet vårt). Maskinsjefen guidet oss og presenterte oss for lærlingen som da var om bord og de arbeidsoppgaver lærlingene var med på. Spennende var vår konklusjon etter besøket.

Svære greier i maskinrommet på MS Polarlys, gitt.

I går (tirsdag) det besøk ved Duun industrier i Åsen. En bedrift med mange avanserte maskiner i bruk. Vi fikk se produksjonslokalene med sveiserobot i drift og en nylig installert laser skjæremaskin. Faktisk en av de største i Norge.

Vi fikk også vite hvilke  fag som var aktuelle for en lærlingekontrakt. De ønsket også Vg1-elevene våre velkommen  til å ta kontakt neste skoleår som utplasseringselever.

Duun Industrier. Kanskje aktuell for TIF-gjengen vår?

Kommende fredag skal vi besøke Aker Solutions i Verdal. En bedrift som trenger mange lærlinger innenfor de fagområdene vi jobber med på TIF-avdelingen.

Med andre ord; vi tenker FRAMOVER og ser etter MULIGHETER for elevene våre! Vil du også oppleve dette kan du jo søke Aglo vgs. neste skoleår. Husk søknadsfristen 1. mars (1. februar for noen).