«Da er det like før ett nytt skoleår begynner! Jeg regner med at de aller fleste av dere både gleder og gruer seg til å komme i gang! Det er jo deilig med late dager og ferie, mens skoleåret nok vil bringe med seg mye arbeid.

Det det som skal til for å lære og komme seg videre i utdanningssystemet. Og jeg går ut fra at dere alle har et ønske om å fullføre en utdanning og få dere en jobb. Gjerne en jobb som er godt betalt! For å komme seg dit er det nettopp det å starte på skole, og deretter gjøre en innsats som skal til. Det er en investering i egen framtid!

Gørild Joramo er rektor på Aglo videregående skole. HUN er minst like spent som DEG når det nå bare er noen få dager til skolestart.

Vi som jobber på Aglo er også spente nå som vi skal ta imot dere. Vi gleder oss til å komme i gang, bli kjent med dere og sammen med dere finne ut hva som skal til for at nettopp dere skal nå målene deres.

Vi på Aglo er kjent for å ta godt vare på elevene våre. Vi prøver å finne ut hva som skal til for å motivere dere, slik at dere får brukt evnene deres best mulig. Lærerne våre er gode på å formidle fagene sine, men det hjelper jo ikke dersom ikke hver enkelt av dere gjør en innsats. Dere må for det første være til stede på skolen og i klasserommet, både fysisk og psykisk. Så må dere konsentrere dere og jobbe med fagene- også om det er fag dere ikke er så begeistret for på forhånd. Det er naturlig nok en klar sammenheng mellom innsats og resultat.

Så tenker vi at det er viktig at både lærere og elever skal ha det hyggelig. Derfor kommer vi til å ha en del turer og bli-kjent-opplegg til å begynne med. Det er viktig at vi blir godt kjent, både elever og lærere, og elevene med hverandre. Sammen skal vi bli enige om hvordan vi skal ha det på skolen og i klassene for at alle skal kunne trives.

Mobbing har vi nulltoleranse for. Ved mistanke om mobbing, vil vi ta tak i dette med en gang. Det er et mål at alle skal bli trygge på hverandre i klassene, slik at det føles trygt å diskutere fag og andre temaer, og at det oppleves greit å kunne spørre dersom det er noe en lurer på. Da vil forholdene også ligge godt til rette for læring.»

Vi gleder oss til å møte dere!

Gørild Joramo, rektor