Også i år er Aglo vgs. med på ungdomsundersøkelsen Ungdata 2015. Undersøkelsen gjennomføres på vår skole tirsdag 10. mars.

På oppdrag fra Stjørdal kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer.

Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Stjørdal kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Vi anbefaler elevenes foresatte om å gjøre seg godt kjent med undersøkelsen og formålet med den på forhånd. Foresatte kan reservere seg mot at barna deres deltar i undersøkelsen. de kan i så fall ta kontakt med elevens kontaktlærer.

For at undersøkelsen skal ha en verdi er det viktig at så mange som mulig deltar.

Les mer om Ungdata 2015 ved å klikke her

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk, og skolen vil i god tid organisere seg slik at alle elever kan delta. En lærer eller annen voksen (administrator) er tilstede under datainnsamlingen. Disse plikter å sette seg inn i prosedyrene for datainnsamlingen og kjenner til innholdet i spørreskjemaet.

Besvarelsene foregår ved at elevene logger seg inn med et brukernavn på www.ungdata.no. Brukernavn blir oversendt skolen i forkant av undersøkelsen.

Alle elever vil få informasjon om undersøkelsen før de bestemmer seg for om de vil være med eller ikke. Undersøkelsen er frivillig, elevene kan trekke seg når som helst og de kan eventuelt hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Elever som er ferdig før timens slutt skal ikke forlate klasserommet. Når skjema er sendt får de alternative oppgaver. Skolen har også et alternativt opplegg for elever som ikke skal delta i undersøkelsen.

Helsesøster skal være klar i beredskap i etterkant av undersøkelsen for de elever som eventuelt måtte ha behov for det.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål kan Kari Christensen i Stjørdal kommune kontaktes på tlf. 919 19 529 eller mailadressen kari.m.christensen@stjørdal.kommune.no