Vg1 TIF har vært på studiebesøk til Aker Solutions, Verdal. En av de desidert største og viktigste arbeidsplassene i distriktet vårt.

TEKST OG FOTO: TOR HELGE AKSELVOLL


Aker Solutions har nærmere 800 ansatte innenfor et fagfelt som er svært interessant for elevene våre på TIF (Teknologi- og industrifag).  De har faktisk over 30 ledige lærlingeplasser – i skrivende stund. De fleste plassene finner vi innenfor TIF-området, så her er det muligheter.

Det er store forhold inne og enda størrre forhold ute. Laksemerden, som står ute på området for vedlikehold og modifisering, var av en anseelig størrelse. Den skal stå ute i havet, og den skal romme ikke mindre enn 1,6 MILLIONER LAKS. Vi fant fort ut at hele verkstedbygget på Aglo kunne vært satt opp inne i merden.

Vi fikk blant annet en demonstrasjon av datastyrt rørbøying og hvordan det foregår.  Og ikke minst; vi fikk forklart hva slags muligheter det finnes for en karriere i nettopp denne bedriften.

Aker Solutions satser på «det grønne skiftet». De satser på at det vil være en sentral del av arbeidsmengden allerede i nær fremtid. De er i ferd med å utvikle en robotisert produksjonslinje som vil inneholde prefabrikasjon, sammenstilling, sveising, sandblåsing og maling. I den forbindelse trenger de flere hundre nye ansatte i årene framover. Her er det snakk om både praksisplasser, lærlingekarrriere og i beste fall jobb etter læretiden.

Å bli kjent med alle jobb- og framtidsmulighetene er en viktig del av et skoleår på Aglo vgs. TIF-elevene våre er godt i gang!