På Aglo har strikkinga vært aktivitet nummer en – i særklasse nummer en. Kan den tida være over? Overtar spikkinga fra nå av?

Et rikelig lager med plaster og annet nødvendig førstehjelpsutstyr var med i bussen da VG1 design og håndverk dro til Aglo-hytta i Rådalen for å delta på spikkekurs. Et avansert utvalg verktøy ble sirlig lagt ut til bruk.  Kunne de spikke eller kunne de IKKE spikke?

Lærer Edvin Melandsø ga kyndig orientering om redskapsbruk før knivene ble delt ut.  Regel 1 – og den er jo av det fornuftige slaget – er at man alltid skal føre kniven i retning vekk fra større blodårer. Det er også smart å holde i skaftet – ikke i selve knivbladet…

Ved slike aktiviteter er det viktig med gjennomtenkte psykiske forberedelser.  Deltagerne må møte i godt humør.  Varme fra bålet og kaffe i svartkjele er også nødvendig for å få en god og vellykket dag.

Ved spikking utfordres fantasien til det ytterste.  I forkant av selve spikkearbeidet er det viktig å ta seg tid til å studere naturen med kreative øyne.  Evnen til å se og nyttiggjøre seg former er avgjørende for å få til gode produkter.  Deltagerne på dette kurset viste at de har det som trengs av både fantasi og skaperevne.  Skjeer, oppheng og figurer er eksempler på noe av det som skred frem fra treemnene.

Vi sanser at spikking er en spennende aktivitet som egner seg godt på steder uten internettilgang og mobildekning.  Erfarne spikkere antyder at interessen fort kan gå over i en besettelse.  Snakker vi om en mulig konkurrent til nettbrettet og den evinnelige Aglo-strikkinga?

Det er lov å håpe…