TEKST: tsj  FOTO: tet
 
– Det er en jevn økning hele tiden. Vi har langt flere søkere i år enn på samme tid i tidligere år, sier Marie Ravnå som har hovedansvar for inntaket til Aglo.
116 har altså søkt Aglo som førstevalget sitt. På samme tid i 2011 var tallet 102, med andre ord en økning på om lag 14 prosent. I 2010 var tallet 78, mens det i 2009 var helt nede i 67 søkere.
Interessant å merke seg er det også at 255 elever totalt (inkludert andre- og tredjevalg) har satt opp Aglo vgs. på søkelista si.
Men vi er langt fra i mål. Det er de kommende fire ukene vi kan vente oss det store rushet i og med at søknadsfristen ikke går ut før 1. mars.
– Det er tydelig at Aglo har blitt mer og mer kjent blant elevene som søker skoleplass. De ansatte har gjort en kjempejobb, og de har greidd å presentere skolen og tilbudene våre på en god måte. Elever jeg har vært i kontakt med har gitt svært gode tilbakemeldinger etter å ha vært på besøk hos oss, sier Marie Ravnå (bildet).
alt
Ravnå framhever god markedsføring fra skolens side og en god og konstruktiv karriereveiledning som to avgjørende faktorer.
Selv om de fleste søkerne ennå ikke har rukket å sende inn søknadene sine, kan vi allerede nå fastslå at skoleåret 2012-2013 vil gå med fulle kurs.