TEKST OG FOTO: Thomas Mo

De fire Blå Kors-skolene, Aglo, Seiersborg, Hop og Øvrebø, var samlet på Øvrebø videregående skole i  Vennesla forrige uke.

– Dette er ei samling vi prøver å få til en gang i året. Det gjør alltid godt å treffes, ikke minst fordi skolene så tydelig jobber med fokus på elevenes beste, og stadig prøver å tilpasse seg elevgruppens behov. Denne gangen ble det brukt mye tid på å snakke om miljøteam og sosialrådgivere. Skolene vil gjerne ha miljøarbeidere og miljøterapeuter i samarbeid med lærere, forteller Aglo-rektor Thomas Mo.

Totalt 19 skoleledere fra de fire skolene deltok, derav fem fra Aglo vgs.

Alle skolene opplever vekst, og alle skolene opplever spesiell vekst i gruppen «ungdomsrettsøkere». Det oppleves som positivt, men skolene ønsker også å ha plass til flere voksne. Slik reglene er i dag er dette vanskelig å få til for skolene.

Øvrebø vgs.  er den eneste skolen som i lengre tid har hatt et eget opplæringskontor. De tenker gjerne fireårige løp for elevene. Det vil si to år i skole og to år som lærling. Dette er en interessant tanke for de andre skolene også, også for oss på Aglo.

Thomas Moe og ass. Rektor Gørild Joramo presenterte også sine ferske masteroppgaver på samlingen. Gørilds har tittelen «Hvordan opplever skolelederne i Blå Kors-skolene mulighetene til å utvikle skolens læringsmiljø?» mens Thomas sin oppgave har tittelen  «Hva er viktige faktorer for å forstå og utvikle en god organisasjonskultur?»