fbpx
Snakk og vær tilstede

Stjørdal kommune og politiet i kommunen jobber for et enda bedre ungdomsmiljø i Stjørdal. Nå henvender de seg til foreldrene i hele kommunen og oppfordrer dem til å fortsette å bry seg.

Etter oppslag i lokalpressen kommer vi nå med en liten oppdatering på hva vi ser av styrker og utfordringer i ungdomsmiljøet i Stjørdal kommune. Ungdata-undersøkelsen og samtaler med ungdom hos ungdomskontakten, Carbon fritidsklubb og skoler samt tilbakemelding fra politiet er viktige kanaler for å få innblikk i ungdommenes hverdag.

Ungdata – hva sier statistikken?

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført på ungdoms– og videregående skoler i Stjørdal våren 2017. Undersøkelsen gir oss et bredt bilde av hvordan ungdom selv opplever sin hverdag. Den sier blant annet noe om fritidsaktiviteter, forhold til venner og foreldre, forhold på skolen og holdninger til rusmidler. Dersom du ønsker å se rapportene fra undersøkelsen, kan du gå inn på denne nettadressen: http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Nord-Troendelag/Stjoerdal.

Fornøyd med livet

Hovedlinjene i rapportene sier at ungdom i Stjørdal generelt er fornøyd med livet. De fleste har en fortrolig venn, de er fornøyd med foreldrene sine og de trives godt på skolen og med lærerne sine. De er også ganske fornøyd med egen kommune. De fleste ungdommene føler seg trygge i nærmiljøet sitt.

Aktive i idrett og høye krav

I Stjørdal er en veldig stor andel av ungdommene aktive i idrett. Dette er en viktig mestrings- og sosialiseringsarena for veldig mange. Samtidig rapporterer ungdommene om at det er høye krav til prestasjoner både i skole og idrett. Dette oppleves som negativt for en del.

Mobbing og psykiske helseplager

Av de som har opplevd mobbing minst hver 14. dag ligger Stjørdal på landsgjennomsnittet. Mobbetallene i kommunen har ikke gått ned. Dette er bekymringsfullt og noe det jobbes kontinuerlig med. Et økende antall ungdom sliter med psykiske helseplager, og da spesielt jenter. Vi ser likevel at en del faller utenfor, og noen sier at de føler seg ensomme ganske ofte. Enkelte sier de ofte er bekymret og at de opplever hverdagen som et slit. Ungdata-tallene viser en liten økning i trusler om vold.

Rusmidler og foreldreholdninger

De aller fleste ungdommene på ungdomsskolen holder seg unna rusmidler. Tradisjonelt har Trøndelagsfylkene ligget over landssnittet i alkoholbruk blant ungdom. I Stjørdal ligger vi like over landssnittet. Forskning viser en klar sammenheng mellom foreldrenes holdning og ungdommens bruk av alkohol. Et større antall ungdommer sier nå at de ikke får lov å drikke av foreldrene sine før de er 18 år. Dette er et veldig positivt funn. Vi ønsker likevel å sette ekstra oppmerksomhet på overgangen til niende trinn og overgangen til videregående. Basert på Ungdata og erfaringer ellers, ser vi en oppgang i rusmiddelbruk i disse overgangene.

Hva gjelder bruk av cannabis sier undersøkelsen at vi ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Ungdommens forteller oss at det er lett å få tak i cannabis eller andre rusmidler dersom de ønsker det. Ungdata sier oss ingenting om ungdom i kommunen bruker andre typer rusmidler.

Politiet

Stjørdal kommune jobber tett med politiet i Værnesregionen. Politi og kommune er opptatt av å møte ungdommene der de er, være synlig og tilgjengelige. Ungdommene liker at politiet kommer innom på besøk på skole og ulike fritidsarenaer, og kommer gjerne bortom for å prate eller stille spørsmål når de er ute.

Stort sett snille, aktive og ordentlige ungdommer

Politiet rapporterer at de kjenner seg igjen i Ungdata-resultatene. De vektlegger at gjennomsnittsungdommen er snill, aktiv og ordentlig. Stjørdal kommune ligger høyt på statistikken på ungdomskriminalitet i Trøndelag. Enkeltungdommer utfordrer med uønsket aktivitet. Disse utfordringene krever et godt samarbeid mellom kommune, politi og andre aktuelle samarbeidspartnere samt med foreldrene. Politiet ønsker foreldre som har tydelige grenser opp mot sine ungdommer.

Alkohol

Konsumet av alkohol skjer i hovedsak på private fester. Det betyr at dette er noe dere som foresatte må være våkne på. Den oppsøkende virksomheten til politiet og kommunens ungdomskontakter er rettet mot de arenaene som er synlige som f.eks. Carbon fritidsklubb, skoler, skatepark og andre uteområder hvor ungdom samles. Private fester har de ingen mulighet til å gå inn i. Den som arrangerer fest er ansvarlig for det som måtte foregå på festen. Dette er det viktig å være klar over.

Nettmobbing

Politiet ser en økning av anmeldelser på nettmobbing og annen uønsket bruk av nettet. Enkelte ungdommer har vært involvert i filming/ bilder og spredning. Bilder/ filmer på nett i form av nakenbilder, trusler, slåssing og hærverk har blitt mer vanlig og politiet mottar flere anmeldelser på dette.

MDMA

Den siste tiden har politiet merket en økning i bruk av stoffet MDMA i ungdomsmiljøene. Dette er et syntetisk stoff i både pille- og pulverform. MDMA bestilles på nett eller kjøpes på fest. Navn som brukes kan være ecstasy, molly, emma, e, x og knips. Dette partydopet kjennetegnes av at det virker fort, gir «morsom» rus og går fort ut av kroppen. Effekten avhenger av hva som er i tabletten og hvor sterk den er, hvilken sinnsstemning du er i og hvilke forventinger du har. Virkningen vil variere fra person til person. Stoffet gir økt puls, blodtrykk og kroppstemperatur. Fysisk aktivitet som f.eks. dansing forsterker disse faktorene. Egenskapene ved MDMA kan også utløse psykiske lidelser. Hvis man bruker stoffet regelmessig kan man bli deprimert og hverdagen virker kjedelig og meningsløs. Søvnproblemer er utbredt. Ungdommer som bruker partydop, anser risiko for bivirkninger ved bruk på lik linje med koffeintabletter. Denne ufarliggjøringen, samt at det er lett tilgjengelig og lett å skjule, har ført til at stoffet blir brukt av alle typer ungdom. Politiet oppfordrer foresatte til å snakke med ungdommen om dette og være våken på plutselige endringer. Du kan lese mer om MDMA på denne nettsiden: http://www.rustelefonen.no/fakta-om-mdma/tegn-symptomer-pa-bruk-mdma-ecstasy/

Hva gjør vi?

I Stjørdal har vi en rekke forebyggende tiltak både i barne- og ungdoms- og videregående skole. Tiltak som tar sikte på å forebygge mobbing, fremme god inkludering, forebygge rus, informasjon om psykisk helse med mer. Vi har dyktige folk i skole og fritid som gjør en god jobb, og vi har mange dedikerte foresatte som er støttende og deltakende både for egne og hverandres barn. Likevel kan vi alltid bli bedre. Vi kan alltid være mer inkluderende, være mer våkne, se mer og gjøre mer.

Ansvaret er vårt sammen; kommunens, skolens, idrettslagets, fritidsklubbens og foresattes. Hvem som kommer først og sist i denne rekka av ansvarlige, kommer an på hvem som ser ungdommen når ungdommen trenger å bli sett.

Vi oppfordrer dere til å ta dere tid til å snakke med ungdommene deres. Diskutere, drøfte og bevisstgjøre. Å være til stede og å bry seg er det viktigste forebyggende tiltaket vi har.

Vennlig hilsen

Stjørdal lensmannskontor og Stjørdal kommune

Spørsmål?

Hos oss er det alltid noen som kan bistå deg

Følg oss

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook poster

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra!Image attachment

Som om det ikke er varmt nok på skolen vårres i dag... Byggavdelinga gjennomførte likevel brannøvelse utenfor verkstedet sitt i for middag. Fin test, og ALT gikk bra! ... Se merSe mindre

2 dager siden
Last mer

Instagram poster
Plantedag med elevene på FBIE i dag🌼🌿🌾🌸🪻😊☀️ Varmt, men artig! 

#beplantning #plantekasse #hammerplanteskole #stauder #sommerblomster #cordyline #eføy
💙"Skap en karakter"🩵 Dagens oppgave på FBIE.