TEKST OG FOTO: tsj

 

På konferansen vil det bli gitt en oppdatert dokumentasjon på russituasjonen i Norge generelt og Stjørdal spesielt.

HUNT 3-undersøkelsen som er landets største helseundersøkelse viser at alkoholforbruket i Stjørdal er sterkt økende. Dette gjelder først og fremst den voksne del av befolkningen. Drikkemønsteret har nå utviklet seg til å bli en fuktig blanding av by- og bygdekultur.

Blå Kors Midt og Nord og Aglo ble tidlig dratt med i rådmannens rusplanarbeid.

– I fjor ble det arrangert flere lokale folkemøter, og det var ingen tvil om at de som møtte der ønsker en mer offensiv ruspolitikk enn det vi har idag. Jeg ønsker en rushandlingsplan som tar ruskunnskap og menneskeverd på alvor, og politikere som våger å bruke virkemidler som skaper forandring, sier Odd Anders With som sitter i rådmannens arbeidsgruppe. Han vil sende flere deltakere fra Aglo på konferansen.

– Vi er i innspurten med en egen rushandlingsplan for Aglo, og kunnskap og kampen mot likegyldighet er sentralt også her, sier With.

– Jeg opplever at rådmannen denne gangen ikke bare vil lage en plan av plikt, men en plan som skal skape forandring. Det forberedende arbeidet vil være mislykket, dersom vi bare kommer med forslag som ingen blir provosert av. Forskningen viser at det er de mest kontroversielle tiltak som har størst effekt, sier With videre.

Tallene fra HUNT 3-undersøkelsen viser at det er menn i alderen 20-30 som har det desidert høyeste forbruket av alkohol. Det er derimot kvinner over 50 år som har den største prosentvise økningen i alkoholforbruket.

På seminaret 18. januar deltar representanter fra politiet, ACTIS (rusfeltets samarbeidsorgan i Norge) og helsemyndighetene i Nord-Trøndelag.

Programmet for seminaret kan du lese ved å klikke på lenken nederst på denne siden.