Nå er Aglo-valget unnagjort. Rett for klokka 12.00 i formiddag ble den siste stemmeseddelen lagt oppi valgurnen vår. Neste tirsdag (5. sept.) får vi resultatene. Hva stemte skole-Norge og hva stemte Aglo-elevene?

I går hadde vi som kjent skoledebatt og valgtorg hvor de ulike partiene fikk en mulighet til å presentere seg. Elevene våre satt igjen med mange inntrykk, og fikk natta til å tenke seg grundig om. «Hvilket parti er jeg mest enig med?» Gymsalen var omgjort til et stemmelokale med mantall, stemmeavlukker, partisedler og valgurne. Omtrent slik det kommer til å bli i det ordinære fylkes- og kommunevalget 11. september.

Bak forhenget ble den endelige avgjørelsen tatt.

Elevene stod i kø, de trakk for forhenget og ble møtt av en hel haug med stemmesedler. Hva som foregikk bak forhenget vet vi ikke, det blir den enkelte elevs egen lille hemmelighet. Også kalt «anonymt valg».

Nå står stemmetelling for tur. Resultatet fra Aglo-valget sendes så videre. Ingen får vite noe før klokka 19.00 kommende tirsdag. Svært mange er spente på resultatene fra skolene. De pleier nemlig å gi et lite signal om hva som kan skje i det ordinære valget. Derfor vil selvsagt hjemmesida legge ut resultatene straks de blir offentliggjort. Følg derfor med neste tirsdag!

Hvordan foregår egentlig et valg? Det fikk elevene vite i dag.