Som alltid arrangerer vi ei samling for foreldre/foresatte tidlig i høstsemesteret. Et tidlig og forhåpentligvis konstruktivt møte mellom skole og forsatte, er en forutsetning for å lykkes med samarbeidet hjem-skole. Derfor ønsker vi dere velkommen til oss!

Tid: Tirsdag 13. september kl. 18.00-19.30
Sted: På skolen vårres!

Program:

  1. Fellessamling
  • Konstituert rektor, Kari Dahlen Aspenes, forteller om skolens pedagogiske arbeid/fravær/satsningsområder.
  • Samarbeid mellom skolen og de foresatte
  • Tverrfaglige tema
  1. Avdelingsvis informasjon
  • Presentasjon av avdelingene. Møt lærerne på de ulike avdelingene, og få et innblikk i den skolehverdagen elevene møter her på Aglo.

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har forøvrig ei nettside dere kan se på.

Velkommen!