Som alltid arrangerer vi ei samling for foreldre/foresatte tidlig i høstsemesteret. Et tidlig og forhåpentligvis konstruktivt møte mellom skole og forsatte er en forutsetning for å lykkes med samarbeidet hjem-skole. Derfor ønsker vi dere velkommen til oss!

Tid: Onsdag 13. september kl. 18.00-20.00
Sted: På skolen vårres! Vi møtes først i auditoriet for felles orientering. Deretter fortsetter dere sammen med klassens kontaktlærer.

PROGRAM

 • Velkommen til Aglo vgs. v/rektor Elin Andersstuen
  • Presentasjon av skolen v/avdelingslederne
  • Fraværsregelen
  • §9A – Elevens skolemiljø
  • Samarbeid skole – hjem v/Tor Helge Akselvoll
 • Presentasjon av rådgivere
 • Klassevis informasjon

Enkel bevertning

Gi oss gjerne beskjed om du kommer 😊

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har forøvrig ei nettside dere kan se på.

Velkommen!